Partners

Lucas onderwijs

Lucas Onderwijs is het grote schoolbestuur, waar wij onderdeel van zijn. Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen 46 scholen voor basisonderwijs, 7 scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en 30 scholen voor voortgezet onderwijs onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.lucasonderwijs.nl Op de site van Lucasonderwijs kunt u ook de klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode lezen.

 

SPPOH (en SOP)

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl

 

 

 

gro-up kinderopvang

gro-up kinderopvang is een van de organisaties bij ons in de buurt die naschoolse opvang biedt. Zij streven ernaar om de tijd na school in te vullen met leuke, maar ook leerzame vrije tijd. Door te kijken naar de wensen van de kinderen, worden er activiteiten, passend bij de kinderen, aangeboden.

Voor meer informatie kunt u terecht op hun website.

 

BLOS kinderopvang

Blos kinderopvang is een van de partijen die in de buurt naschoolse opvang aanbiedt. Zij bieden sportieve opvang aan op verschillende locaties. Meer informatie hierover is te vinden op hun website.

 

 

Kinderopvang ZON!

Kinderopvang ZON! is een van de organisaties die naschoolse opvang biedt bij ons in de buurt. Gevestigd in de Delftse Hout is er geen mooiere plek om lekker buiten te ravotten en te leren van de natuur. Bij kinderopvang ZON! zijn de kinderen veel buiten.

Voor meer informatie kunt u terecht op hun website.