Ons Onderwijs

Dit is ons (prachtige) onderwijs 

Samen leren, samen leven, vanuit vertrouwen en met een flinke dosis nieuwsgierigheid, dat is de basis van het onderwijs op De Bras. We passen ons onderwijs binnen onze mogelijkheden aan de behoeften van onze kinderen aan. Dit wil zeggen dat we ver durven gaan om binnen ons aanbod aanpassingen te doen en daarmee beter aan te sluiten bij de kinderen van De Bras en de steeds veranderende maatschappij. Dit kan een gemeenschappelijke aanpassing zijn, zoals het bieden van bewegend onderwijs of gaan over de onderwijsbehoefte van een kind. Met ons onderwijs begeleiden we de kinderen vanuit relatie, competentie en autonomie tot wereldburgers die de maatschappij met een open en nieuwsgierige houding zullen verrijken. 

Met elkaar

In de ochtenden staan de basisvaardigheden taal en rekenen centraal. Deze vaardigheden ontwikkelen de kinderen vanuit de eigen familiegroepen. Onze familiegroepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Om het familiegevoel te versterken laten we kinderen elkaar helpen en krijgen zij taken om voor de groep en de omgeving te zorgen. Ook werken we met maatjesgroepen. Dit zijn groepen die elkaar regelmatig opzoeken om samen vaardigheden te oefenen, zoals lezen en rekenen. Met elkaar vormen we op De Bras een minimaatschappij waarin het welbevinden van de kinderen, het team en de ouders centraal staan. De mentoren, ouders en kinderen vormen met elkaar een belangrijke relatie driehoek. Samen staan we sterk!

Wij zien elk kind

We volgen de ontwikkeling op de basisvaardigheden rekenen en taal door te observeren en controle van begrip vragen te stellen. Onze observaties worden aangevuld met informatie over de leerontwikkeling uit producten die de kinderen maken. Deze informatie gebruiken we om onze begeleiding af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen. Deze informatie verzamelen we in het leerlingvolgsysteem Looqin en delen we met ouders in Bordfolio. Zo kunnen de kinderen laten zien waar zij aan werken en waar zij trots op zijn. Twee keer per jaar presenteren de kinderen trots hun leerontwikkeling aan de ouders. Dit wordt voorbereid met de mentor. De kinderen maken ook twee keer per jaar een DIA-toets. Deze gegevens gebruiken we om de leervorderingen in kaart te brengen en om vast te stellen of wij ons onderwijs moeten aanpassen aan de behoeften van de groep of het kind. We volgen de ontwikkeling van een kind ten opzichte van zichzelf en nemen hen mee in deze ontwikkeling, zodat ze kunnen vertellen wat ze die dag of week geleerd hebben. Het leerproces staat centraal op De Bras en daarom werken we met feedback in plaats van cijfers. 

Vanuit relatie, competentie en autonomie

Onze trots is het middagaanbod waarbij onze missie en visie op een mooie manier tot leven komt. In de middag worden de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, wetenschap en techniek, creativiteit, burgerschap en muziek aangeboden. Samen leren doen we door in units te werken aan een Brasbreed thema. Elk kind kiest in de ochtend of aan de start van de week, vanuit relatie, autonomie, nieuwsgierigheid en (zelf)vertrouwen, voor het aanbod die hij of zij wil volgen in de middag. In deze middaggroepen zitten kinderen van verschillende familiegroepen en werken zij samen binnen het thema aan een onderwerp op een wijze die hen aanspreekt. De betrokkenheid bij het middagaanbod is door intrinsieke motivatie bijzonder groot. Elke mentor biedt het aanbod op een andere wijze aan die bij hen past bijvoorbeeld vanuit de interesse voor de natuur of in creatieve werkvormen. De mentoren kennen alle de kinderen binnen hun unit en zorgen met elkaar voor de brede ontwikkeling van elk kind. Dit is de kracht van De Bras. Vanwege de grote behoefte aan deze verbinding blijft De Bras een kleine school. Hier staat uw kind centraal!