Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft de taak de belangen van kinderen, ouders en personeel te vertegenwoordigen en openheid en openbaarheid te bevorderen. De MR heeft wettelijke bevoegdheden, te weten een instemmingbevoegdheid en een adviesbevoegdheid. De MR dient ongevraagd informatie te krijgen over alle beleidszaken. Zij bestaat uit een gelijke verdeling van zowel ouders als personeel van de school en hebben ieder een vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de scholen van Lucasonderwijs te Den Haag. Het mailadres van de MR is: mrdebras@basisschooldebras.nl.

 

Documenten van de MR