Ouderbijdrage

Om alle festiviteiten te kunnen bekostigen, vragen wij ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage.
Hiermee betalen we bijvoorbeeld de Sintactiviteiten, de Brasdag of versiering die meerdere jaren wordt gebruikt.

Geen enkel kind wordt uitgesloten van festiviteiten.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt via Wiscollect geïnt en komt op een aparte rekening. Deze rekening staat onder toezicht van de school en de MR.