Ouderhulp

Op De Bras kunnen de ouders op allerlei manieren betrokken zijn bij de school. Wij kunnen eenvoudig weg niet zonder hun hulp. Er kan daadwerkelijk geholpen worden als contactouder van een familiegroep, deelnema aan één van de werkgroepen, zitting hebben in de MR of reageren op een oproep voor hulpouders. Gedurende een schooljaar zijn er vele activiteiten op school waarbij hulp van ouders hard nodig is. Te denken valt aan de jaarlijks terugkerende feesten zoals: Kerst, Pasen of de sportdag. Soms hebben we ook hulp nodig bij klusjes die gedaan moeten worden of bij de schoonmaak van onze school. De mentor zal gedurende het schooljaar regelmatig om hulp vragen.