Aanmeldprocedure

Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Binnen de gemeente Den Haag zijn er afspraken gemaakt over de aanmeldprocedure voor scholen binnen de gemeente.

Als uw kind 3 jaar is mag het aangemeld worden op de basisschool. Hiervoor is een aanmeldformulier van de gemeente nodig die rond de 3de verjaardag van kinderen in de gemeente wordt verstrekt. Komt u van buiten de gemeente, dan kunt u bij ons een aanmeldformulier aanvragen.

Als u het aanmeldformulier heeft ingeleverd en een kennismakingsgesprek heeft gehad, krijgt u van De Bras een inschrijfformulier waarmee u uw kind kunt inschrijven op De Bras.

Kijk voor meer informatie over de aanmeldprocedure op de website van de gemeente Den Haag: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/basisonderwijs/uw-kind-aanmelden-bij-een-basisschool.htm